Demoodling

Vårt område för demoodlingar växer!

Under sommaren 2022 tog vi beslut om att utvidga området för demoodlingar till båda sidor om allén på Brunnby. Det innebär att vi fått möjligheten att utöka vårt utbud av demonstrationer till Brunnby Lantbrukardagar redan sommaren 2023.

Fokus på raps och ekologisk odling

Under hösten har vi arbetat för att etablerat höstraps på det nya området. Tillsammans med våra utställare har vi sått över 50 parceller med höstraps, och vi ser fram emot att visa upp såväl olika sorter som odlingstekniker inom höstrapsodlingen.

Vi har dessutom adderat en ekologisk odlingsdel på det nya området, där vi till sommaren kommer kunna visa upp effekten av olika gödslingar.