Personal

Projektledare, utställarkontakt 

Camilla Söderberg
Hushållningssällskapet
073-039 14 24
brunnbylantbrukardagar@hushallningssallskapet.se

Demoodling

Gunnar Cederberg
Hushållningssällskapet
076-669 83 05
gunnar.cederberg@hushallningssallskapet.se

​Maskin- och fältdemonstrationer

Johan Kullsand
Hushållningssällskapet
070-338 50 20
johan.kullsand@hushallningssallskapet.se

Press-, marknad-, webb-, och annonsansvarig

Emma Vendel
Hushållningssällskapet
070-338 55 58
brunnbylantbrukardagar@hushallningssallskapet.se

Stora scen/Seminarie

Eva Edin
Hushållningssällskapet
070-3952585
eva.edin@hushallningssallskapet.se

Kontakformulär

Fakturaadress

hskonsult.leverantorsfaktura@hush.se
HS Konsult AB
Box 412, 751 06 Uppsala

Organisationsnummer HS Konsult AB
556413-1224