Kontakt

Personal

Projektledare, utställarkontakt 
Paulina Levin-Ander, Hushållningssällskapet, 070-415 31 59
brunnbylantbrukardagar@hushallningssallskapet.se

Demoodlingar
Gunnar Cederberg, Hushållningssällskapet, 076-669 83 05
gunnar.cederberg@hushallningssallskapet.se

Maskin- och fältdemonstrationer
Gunnar Cederberg, Hushållningssällskapet, 076-669 83 05
gunnar.cederberg@hushallningssallskapet.se

Maskin- och fältdemonstrationer
Johan Kullsand, Hushållningssällskapet, 070-338 50 20
johan.kullsand@hushallningssallskapet.se

Press-, marknad-, webb-, och annonsansvarig
Anne Helgesson, Hushållningssällskapet, 0707-13 13 38
anne.helgesson@hushallningssallskapet.se

Fakturaadress

hskonsult.leverantorsfaktura@hush.se
HS Konsult AB
Box 412, 751 06 Uppsala

Organisationsnummer HS Konsult AB
556413-1224

Kontakta oss