Brunnby Lantbrukardagar 2024 ställs in,
men åter 2025.

Mässan, som var planerad att äga rum i början av juli nästa år, blir inte av på grund av att flera betydande maskinutställare har valt att avstå deltagandet.

Flera stora utställare har informerat oss om att de enbart kommer att delta på Brunnby Lantbrukardagar och Borgeby Fältdagar varannat år med början redan nästa sommar.

Carl Aschan, vd för HS Konsult och ansvarig för mässan, förklarar beslutet:

– I nuläget är vårt beslut att ställa in Brunnby lantbrukardagar 2024 av skälet att vi inte kan genomföra en mässa om vi inte har garantier från maskinleverantörerna och våra huvudsponsorer att de är med.
Hushållningssällskapet överväger fortfarande att arrangera en växtodlingsdag eller fältdagar kring de odlingsförsök som pågår som vanligt i Brunnby. Men någon regelrätt mässa med stora maskinutställare blir det inte nästa år.

Anledningen är att båda evenemangen har blivit allt större och äger rum med bara några veckors mellanrum. Branschorganisationen Maskinleverantörerna föredrar att fokusera på en mässa per år.

Om förutsättningarna för Brunnby Lantbrukardagar ändras så kommer detta att meddelas omgående. Om inte ser vi redan nu fram emot Brunnby Lantbrukardagar 2025!

Demoodling

Program

Maskinvisning

Nytt och större område till Brunnby Lantbrukardagar 2023

Till Brunnby Lantbrukardagar 2023 introduceras ett nytt och större mässområde. På området kommer vi bland annat att satsa på såmaskiner och försäljningstorg, Carl Aschan, VD för Hushållningssällskapet, känner sig peppad på det nya nya området...

Läs mer
VÅRA MEDARRANGÖRER