Karta över mässområdet 2022

Området

Brunnby Gård har en areal på drygt 140 ha åker och 70 ha skog. Det ger oss gott om plats att arrangera Brunnby Lantbrukardagar. Självklart ger det också rejält med utrymme till alla våra fältförsök.

Karta över Brunnby gård