Brunnby Lantbrukardagar är Mellansveriges mest attraktiva mötesplats för aktiva lantbrukare med inriktning på växtodling och djurproduktion.

Dagarna speglar aktuella frågor inom lantbruksområdet som forskning, maskinteknik, odlingsteknik och andra intressanta områden med direkt koppling till aktiva produktionslantbrukare.

Mötesplatsen ger deltagare och utställare möjlighet till utbyte och affärer med varandra och andra branschaktörer, uppleva social samvaro, lärande och utbyte av erfarenheter. Det unika med Brunnby Lantbrukardagar är möjligheten för besökarna att se maskinerna i arbete på nära håll.

Sedan 2007 har vi arrangerat denna uppskattade lantbruksmässa på Brunnby gård i Västerås. Hushållningssällskapet har sedan starten arrangerat fältmässan. Vi har stor uppbackning av medarrangörerna Dina Försäkringar, Lantmännen, Swedbank/Sparbankerna och Väderstad.


Undersidor