Om du är intresserad av mark, vatten och dränering så rekommenderar vi ett besök vid Markvårdscentrum, som ligger i direkt anslutning till mässområdet. Dränering och markvårdsfrågor är aktuella frågor, inte minst efter en vinter med tjäle, stående vatten och omfattande utvintringsskador på många håll. Markvårdscentrum fokuserar i år på täckdikning och underhåll av dräneringssystem.

Här kan du se pågående täckdikning med den senaste tekniken för dränering av åkermark. Vid Markvårdscentrum anordnas även en demonstration av olika skyddsmaterial vid täckdikning och du kan som besökare följa med på guidad rundvandring på området, där du får råd om underhåll av dräneringssystemet och hur du enkelt kan mäta din jords genomsläpplighet för vatten.

I Markvårdscentrum finns kunniga rådgivare från Greppa Näringen, Hushållningssällskapet och Jordbruksverket som kan svara på dina vatten- och markrelaterade frågor. Här kan du ställa frågor om allt från juridik, till vilka stöd som går att söka. Här finns även representanter för organisationer och företag som arbetar med dessa frågor.

Tider för guidad rundvandring

Onsdag 6 juli

10:30 Täckdikning och dränering.
Markvårdscentrum

13:00 Täckdikning och dränering.
Markvårdscentrum

15:30 Täckdikning och dränering.
Markvårdscentrum

Torsdag 7 juli

09.30 Täckdikning och dränering.
Markvårdscentrum

11.00 Täckdikning och dränering.
Markvårdscentrum

15.30 Täckdikning och dränering.
Markvårdscentrum