Ogräsbekämpning i höstvete
Olika såtidpunkter med olika ogräsbekämpningar höst / vår, fokus på blåklint och spillraps.

Höstspannmål
Sortdemonstration av höstspannmål.

Vårgrödor
Sortdemonstration av vårspannmål och baljväxter. 

Lindemonstration
Utsädesmänger och ogräsbekämpning i lin. 

Timac
Gödsling höst- och vårsäd.

Yara
Gödslingsstrategier i höstsäd, prognos utifrån max- och mingödslingar. 

Mångfaldsgrödor
Demonstration av olika fröblandningar som bland annat gynnar pollinerare i odlingslandskapet.