Bli markkarteringskund hos Hushållningssällkapet

Publicerat: 2023-08-01

När markkarterade du senast? En professionellt utförd markkartering är den bästa investering du som växtodlare kan göra.

Som markkarteringskund hos Hushållningssällskapet, arrangör av Brunnby Lantbrukardagar, har du möjlighet att ta del av ett av de främsta precisionsodlingsverktygen på marknaden: markkartering.se. Webbverktyget är baserad på växtnäringskunskap från svensk forskning och fältförsök. Här får du alla dina markkarteringar utförda med GPS samlade på ett och samma ställe. Alltid lättillgängligt på webben.

Du kan enkelt skapa styrfiler för kväve, kalk, fosfor, kalium och utsäde utifrån analysvärden och satellitbilder. Du kan dessutom jämföra analysvärden mellan olika provtagningar. Hushållningssällskapet ger dig en paketlösning med provtagning och analys. Dina analysvärden presenterade som interpolerade kartor, skräddarsytt efter dina behov.

Investera redan nu och anmäl dig på https://hushallningssallskapet.se/tjanster/vaxtodling/markkartering/