Vi vill tacka företagen som gör det möjligt för oss att genomföra mässan. Våra medarrangörer är Dina Försäkringar, Lantmännen, Swedbank och Väderstad.

LRF samt Ludvig & Co är våra partners.