Markvårdscenter

Information kommer snart.

I nära anslutning till mässområdet finns ett stort Markvårdscentrum. Här kommer det att arrangeras guidade rundvandringar.

Dräneringssystemets olika delar, utlopp, fältbrunnar och kantdiken visas. Här genomförs också infiltrationstest i fält och det görs en bedömning av markstruktur. Syftet är att visa hur markägare och lantbrukare kan hålla koll på sina dräneringssystem och underhålla dem för att undvika skador. Markvårdscentret kommer att samla utställare med fokus på vattenfrågor, från privata företag så väl som från ideella och offentliga organisationer. Du som besöker Markvårdscentret kan se hur väl olika dräneringsslangar och filtermaterial fungerar i verkligheten.

Kontaktperson Jon Wessling, 070-640 85 99