Utställarinformation 2022

Säkerhet och Allmänna villkor

Här kan du läsa Brunnby Lantbrukardagars:
Säkerhetsföreskrifter
Allmänna villkor för utställare
Utställaravtal

Beställ utställarmat

Här kan du förbeställa lunch och fika som serveras i herrgården av Cecilias catering. För ej förbeställd mat hänsvisar vi till matservering för besökare.

Beställ fribiljetter

Beställ fribiljetter för att försäkra dig om att dina viktigaste kunder besöker dig under mässan.

Boka seminarium

Håll seminarium under Brunnby Lantbrukardagar, det finns två seminarietält som vardera rymmer 50 åhörare. Boka här!

Ladda ner logotyp

Här hittar du vår logotyp i format för webb och för tryck.