Program

Mässprogram 6 juli

10.00 Välkomsttal. Per Frankelius medverkar.
Scenen

10.30 Täckdikning och dränering.
Markvårdscentrum

11.00 Rundvandring demoodling.
Hushållningssällskapets tält

11.00 Rundvandring demoodling, eko.
Hushållningssällskapets tält

13.00 Täckdikning och dränering.
Markvårdscentrum

13.00 Rundvandring demoodlingar.
Hushållningssällskapets tält

14.30 Maskinvisning.
Maskindemofältet

15.30 Täckdikning och dränering.
Markvårdscentrum

Seminarieprogram 6 juli

Kunskapstorget

9.25 Vattenhantering i lantbruket
Jon Wessling, Line Strand, Hushållningssällskapet

11.00 Metanavgång från gödsellager
Kristina Mjöfors, RISE

11.30 Precisionsbekämpning
Christer Johansson, Jordbruksverket

12.00 Att möjliggöra morgondagens lantbruk genom delad data
Emilia Liljeström, Agronod

12.30 Växtföljdskrock i mellangrödor
Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet

13.00 Försäljning av vildsvinskött
Länsstyrelsen Västmanland

13.30 Spannmålsmarknaden
Per Gerhardsson, Lantmännen

14.00 Certifierad personal vid solcellsinstallationer
Ludvig Bydén, Svensk Solenergi

Affärstorget

9.25 Solel för lantbruk
Lars Andrén, Drivkraft

11.00 Skogspolitiska strömningar
Håkan Lindström, LRF samtalar med representanter från Mellanskog och olika avdelningar inom LRF

12.00 Generationsskifte
Per Elander, Ludvig & Co

12.30 Bygg ditt eget solkraftverk
Jonas Weissglas, EnergiEngagemang

13.00 Metodutveckling regelförenkling
Hushållningssällskapet Halland

13.30 Nya LAS-regler för korttidsanställd personal
L-O Söderberg, Gröna arbetsgivare

14.00 Låna med hög marknadsränta – hur ska jag tänka?
Per Skargren, Swedbank

Mässprogram 7 juli

09.30 Täckdikning och dränering.
Markvårdscentrum

10.00 Politikerdebatt med Palle Borgström, LRF.
Scenen

11.00 Rundvandring demoodling.
Hushållningssällskapets tält

11.00 Rundvandring demoodling, eko.
Hushållningssällskapets tält

11.00 Täckdikning och dränering.
Markvårdscentrum

12.00 Årets spjutspetsföretag.
Scenen

12.30 Årets rådgivarinsats.
Scenen

12.45 Årets spjutspetsföretag.
Scenen

13.00 Rundvandring demoodling.
Hushållningssällskapets tält

14.30 Maskinvisning.
Maskindemofältet

15.30 Täckdikning och dränering.
Markvårdscentrum

Seminarieprogram 7 juli

Kunskapstorget

9.25 Dränering och bevattning
Carin Hayer, Eva Johansson, Jordbruksverket

11.00 Morgondagens lantbruk genom delad data
Emilia Liljeström, Agronod

11.30 Precisionsbekämpning
Christer Johansson, Jordbruksverket

12.00 Växtföljdskrock i mellangrödor
Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet

12.30 Lönsamma växtodlingsstrategier
Lantmännen Växtråd

13.00 Försäljning av vildsvinskött
Länsstyrelsen Västmanland

13.30 Vattenhantering i lantbruket
Jon Wessling, Line Strand, Hushållningssällskapet

14.00 Metanavgång från gödsellager
Kristina Mjöfors, RISE

Affärstorget

9.25 Jordbruk och solceller i kombination – agrivoltaics
Mälardalens universitet

11.00 Metodutveckling regelförenkling
Hushållningssällskapet Halland

11.30 Låna med hög marknadsränta – hur ska jag tänka?
Per Skargren, Swedbank

12.00 Öka din lönsamhet genom transparent spannmålshandel
Filip Olsson, Ludvig & Co

12.30 Trygghet i hjärtlandet
Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna samtalar med den tidigare
centerpartisten Staffan Danielsson

13.00 Nya LAS-regler för korttidsanställd personal
L-O Söderberg, Gröna arbetsgivare

13.30 Bygg ditt eget solkraftverk
Jonas Weissglas, EnergiEngagemang

14.00 Energilagring och infrastruktur
Fredrik Svensson, Energikontoret