Parkering

Det finns separat parkeringar för utställare och besökare. Följ parkeringsvakternas anvisningar på plats.