Maskinvisning

Fartfyllda maskindemonstrationer utlovas

Om du vill uppleva imponerande maskiner så ska du absolut besöka mässans maskindemonstrationer. Där får du se marknadens hetaste jordbearbetningsredskap in action.

Att få se och jämföra hur olika maskiner och redskap presterar är en unik möjlighet som erbjuds mässbesökarna. Johan Kullsand arbetar som växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet. Han planerar och ansvarar även för de populära maskinvisningarna.

–  Under maskindemonstrationen kommer ett femtontal maskiner att köra, berättar Johan. Maskinerna har olika uppdrag. Några kommer att bearbeta grunt, på 5 centimeters djup, andra kommer att bearbeta på 15 centimeters djup. Mässbesökarna får se kultivatorer, plogar och harvar i arbete i fält. Representanter för de olika företagen berättar om sina maskiner. Hushållningssällskapets experter ger därefter professionella utlåtanden om hur respektive maskin presterar.

Tider för maskinvisning

Onsdag 6 juli

14:30 Maskinvisning.
Maskindemofältet

Torsdag 7 juli

14:30 Maskinvisning.
Maskindemofältet