Demoodlingar

Odlingarna blommar upp igen

Nu är det äntligen dags att visa upp demonstrationsodlingarna i full skala igen. I år får mässbesökarna ta del en rad spännande demonstrationer.

På Brunnby finns demonstrationer med sorter i både höst- och vårsäd.

– Det är alltid intressant att jämföra sorter bredvid varandra för att se skillnader i dess sortegenskaper, berättar Gunnar Cederberg. Gunnar arbetar som växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet. Han berättar att de flesta av marknadens ledande sorter är representerade på Brunnby Lantbrukardagar.

Bekämpa ogräset i rätt tid

Att bekämpa ogräs i höstvete redan på hösten är något som diskuteras mycket branschen.

– Vi har i år en demonstration där vi tittat på effekter av olika ogräsbekämpningar både på hösten och våren, fortsätter Gunnar. Fokus har främst varit på problemogräs som blåklint och spillraps.

Arealen höstraps ökar starkt i Mälardalen. Detta medför ett större behov att snabbt och effektivt kunna bekämpa spillrapsen i efterföljande gröda för att minimera risken för klumprotsjuka. På marknaden finns några nya kempreparat som kommer att visas i denna demonstration. Läs mer om klumprotsjuka i faktarutan.

Läget bjuder både på hot och möjligheter

Dagens marknadsläge skapar stora utmaningar men också nya förutsättningar.

– Vi har märkt ett större intresse för lin i år, säger Gunnar. Detta mycket på grund av de höga priserna på lin samt att det går åt relativt lite kväve. Detta är väldigt fördelaktigt eftersom kvävepriset rusat i höjden ordentligt den senast tiden.

En utmaning med linet är att kontrollera ogräset. Därför har vi valt att visa två olika strategier för kemisk ogräsbekämpning. Vi har även med två av de marknadsledande sorterna, Serenade och Taurus, med olika utsädesmängder.

På demoområdet finns flera företag som visar sina produkter i demoparceller. Yara och Timac Agro visar upp gödsling med sina produkter. Syngenta visar nya strategier för kemiskbekämpning av flyghavre.

Fakta om klumprotsjuka

Symptomen som uppstår när en planta drabbas av klumprotsjuka är att det bildas stora svulster på plantans rötter. Dessa svulster gör att rötternas viktiga funktion, att ta upp näring och vatten, försämras kraftigt.

Under varma dagar syns det ofta tydligt att plantan har problem med sin vattenupptagning. Plantorna kan börja sloka under dagen för att sedan återhämta sig under natten.
För att avgöra om ett påverkat fält är drabbat av klumprotsjuka är det säkrast att gräva upp plantor och studera rötterna. Finns det svulster så är det ett säkert symtom för klumprotsjuka.

Klumprotsjukan sprids genom sina vilosporer som kan överleva länge i marken och förflyttas med jord. En av de största riskerna för att drabbas av klumprotsjuka är spillrapsen. Blir spillrapsplantorna för stora på hösten finns stor risk att det redan infekterats av klumprotsjuka därför är en tidig bekämpning viktig.

Klumprotsjuka är en sjukdom som måste tas på allvar för att vi ska kunna fortsätta odla raps i framtiden.

Tider för rundvandring demoodlingar

Onsdag 6 juli

11:00 Rundvandring demoodling.
Hushållningssällskapets tält

11:00 Rundvandring demoodling, eko.
Hushållningssällskapets tält

13:00 Rundvandring demoodlingar.
Hushållningssällskapets tält

Torsdag 7 juli

11:00 Rundvandring demoodling.
Hushållningssällskapets tält

11:00 Rundvandring demoodling, eko.
Hushållningssällskapets tält

13:00 Rundvandring demoodlingar.
Hushållningssällskapets tält