Demoodlingar

Ogräsbekämpning i höstvete
Olika såtidpunkter med olika ogräsbekämpningar höst / vår, fokus på blåklint och spillraps.

Höstspannmålssorter
Sortdemo av höstspannmål.

Höståkerbönor
Utsädesmängd/ beståndstäthet.

Vårgrödor
Sortdemonstration av vårspannmål, baljväxter, med mera.

Vall
Insåningsteknik och beståndspåverkan

Timac
Gödsling höst och vårsäd.

Mångfaldsgrödor
Demonstration av olika fröblandningar för att gynna bland annat pollinerare i odlingslandskapet.