Du är här: Anmälan 2020

För att komma med i utställarlistan i vår mässtidning behöver vi din anmälan senast den 30 maj!
To be represented in our fair newspaper, we need your registration by May 30!

Information till utställare om Covid-19 >>

Allmänna villkor och Säkerhetsföreskrifter 

Läs Brunnby Lantbrukardagars Allmänna villkor och Säkerhetsföreskrifter >>

Bokning av tält/Reservation of tents

Bokning av tält samt tillbehör (stolar, bord och golv) görs senast den 31 maj via Hyrtältets hemsida >>
Reservation of tent and accessories (chairs, tables and floors) must be booked no later than May 31 through Hyrtältets website >>

Bokning av monterplats/Reservation of space

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan. Viktigt! Din anmälan har gått igenom när du fått ditt bekräftelsemail till den e-postadress du angivit i formuläret.

Fill in your details in the form below and we will contact you. Do you need more information in English? Send an e-mail to brunnbylantbrukardagar@hushallningssallskapet.se. Important! Your order has been received when you receive your confirmation email to the email address you entered in the form below.

Organisation/Företag/Company name*
Kundnummer (finns på tidigare faktura) 
Kontaktperson/Contact person 1*
Mobiltelefon/Mobilephone*
E-mail*
Kontaktperson/Contact person 2 
Mobiltelefon/Mobile phone 
E-mail 2 
Fakturaadress/Invoice address
Vi skickar gärna E-faktura
*
Fakturareferens/Invoice reference*
Utdelningsadress/Address 
Organisationsnummer/VAT-no:*
Webbsida/Website
(Om du vill synas på www.brunnbylantbrukardagar.se)
 
Jag intygar att faktureringsuppgifterna stämmer.
I certify that the billing information is correct.
*Ja
Vi godkänner att Brunnby Lantbrukardagar hanterar våra uppgifter i enlighet med GDPR*Ja
Jag har läst och förstått Säkerhetsföreskrifter och Allmänna villkor för Brunnby Lantbrukardagar.*Ja

Vid delad monter ska samtliga utställare anmälas och betala anmälningsavgift.
Ange då vilket företag som står för monterhyran. 
Som medutställare hoppar du över resterande del i formuläret.

Monterbeställning/Stand order

 • Monterplats 3x3 m i stortältet inklusive bord, 2 stolar och 220 V el.
  Pris: 7 000 kr
 •  

 • Monterplats 4x4 m.
  Pris: 8 000 kr. Tält, bord, stolar och el ingår ej
 •  

 • Monterplats 5x5 m.
  Pris: 6 000 kr. Tält, bord, stolar och el ingår ej
 •  

 • Monterplats 10x10 m.
  Pris: 10 000 kr. Tält, bord, stolar och el ingår ej
 •  

 • Monterplats 15x30 m.
 • Möjlighet till fri körning.
  Pris: 20 000 kr. Tält, bord, stolar och el ingår ej
   

  Vi vill delta i organiserad demokörning
  2 000 kr/ekipage
   
  Antal ekipage i demokörningen 

  El 220 V, för alla som inte står i utställartältet
  Pris: 1 000 kr
   

  El 380 V (trefas)
  Pris: 2 500 kr
   

  Vi är intresserade av att hålla seminarium á 20 min för 1 500 kr
   

  Vi önskar sophämtning i montern efter kl 17.00.
  Pris 1 000 kr
  *
  Jag önskar offert på följande till vår monter: Flis
  Halm
  Meddelande/Message: 
  Vi kommer att presentera följande nyhet/nyheter
  (Detta för att om möjligt ge extra marknadsföring av nyheter som lanseras på Brunnby)
   
  Har du inte vetskap om era nyheter vid anmälningstillfället går det bra att
  komplettera info till magnus.eriksson@hushallningssallskapet.se

  Anmälningsavgift/Registration fee

  2 500 kr (Gäller för såväl utställare som medutställare och faktureras vid anmälan)
  2 500 SEK (Valid for both exhibitors and co-exhibitor and billed at registration)

  OBSERVERA avgiften höjs från och med den 1 maj till 3 000 kr!
  NOTE fee will be increased from 1 May to 3 000 SEK!

  Avgiften inkluderar/The fee includes:

  • Företagsnamn i utställarförteckning med länk till hemsida på mässans hemsida och som text i mässtidningen.
   Company name of exhibitor with a link to your website on the fair's website and as text in the exhibition magazine.
  • Elektroniskt inbjudan att skicka till befintliga och potentiella kunder
   Electronic invitation to send to customers and prospects
  • Mässans logo för print, webb och e-post att använda i egen marknadsföring.
   Fair's logo for print, web and email to use in your own marketing.
  • Möjlighet att beställa matpaket mot faktura.
   Possibility to order food for your coworkers.
  • Gratis utställarkort för entrépassage till den personal som ska arbeta i er monter.
   Free exhibitor card for the entrance passage to the persons who will work in your stand.
  • Fri parkering/Free parking
  • Lossning/lastning av gods som skickas till/från mässan – obs gäller ej speciallyft
   Unloading/loading of goods sent to/from the fair - Note does not apply to special lift
  • Tomgodshantering

  Lastning/lossning av lastmaskin ingår ej utan beställes separat, ange önskemål i meddelanderutan nederst.
  Loading/unloading of cargo loader is not included but must be ordered separately, specify preference in the message box at the bottom.

   

   

  Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i detta formulär så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.